حضورسردار نظری فرمانده سپاه امام رضا علیه اسلام در پنجمین جلسه شورای عالی  بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی
گزارش تصویری روز قدس در بجستان
جلسه هیئت اندایشه ورز سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت سپاه امام رضا علیه السلام خراسان رضوی