راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نیشابور

راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نیشابور همزمان با سرار کشور برگزار شد