تجمع ضد استکباری مردم نیشابور در پاسخ به یاوه‌گویی‌های اخیر ترامپ

مردم نیشابور در تجمع ضد استکباری که در پاسخ به یاوه‌گویی‌های ترامپ در مسجد جامع این شهر برگزار کردند، پرچم آمریکا و اسرائیل و متن برجام را آتش زدند. عکس از ابراهیم خرمی‌منش