عکس نوشت های سازمان بسیج طلاب و روحانیون با موضوع رفیقت را دریاب منتشر شد

عکس نوشت های موضوعی سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان خراسان با موضوع هر نفر یک رفیقِ شهید در صفحه اینستاگرام این سازمان به نشانی basijetolab منتشر شد.