اولین همایش شهدای کارمند خراسان رضوی

اولین همایش شهدای کارمند خراسان رضوی در محل سالن همایش ها ی شهرداری مشهد برگزار شد