رزمایش عاشوراییان سپاهیان محمد رسول‌الله(ص) در مشهد

رزمایش عاشوراییان سپاهیان محمد رسول الله(ص)، صبح امروز در میدان صبحگاه لشکر عملیاتی 5 نصر خراسان رضوی برگزار شد.عکس: مهدی جهانگیری