مراسم تحلیف فرماندهان واحدهای مقاومت مدارس خراسان رضوی

مراسم تحلیف فرماندهان واحد های مقاومت بسیج دانش آموزی استان با حضور سردار نظری در محل حوزه 6 دانش آموزی ناحیه حمزه برگزار شد