نهمین جلسه شورای عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی

در روز دوشنبه مورخه 97/7/9نهمین جلسه شورای عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان رضوی واعضای شورا با موضوع وقف برای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مجمع و برنامه های آینده سازمان درمحل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار گردید.