اجتماع عظیم بسیجیان استان خراسان رضوی در رزمایش اقتدار عاشورایی

صبح امروز تجمع ۳۶۰۰۰ نفری بسیجیان خراسان رضوی در قالب رزمایش سپاهیان محمد رسول الله (ص) در صحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار شد. عکس: علیرضا اخباری