به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا(علیه السلام)؛سرهنگ پاسدار سید علی اکبر حسینی اظهارداشت:تدبیر این است که مدیریت حوزه های مقاومت بسیج به خود بسیج واگذار شود واین ناحیه درگام نخست یک حوزه خواهر ویک حوزه برادر دراین مسیر قرار گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابوراظهارداشت: مدیریت حوزه های فاطمه الزهرا(س) و امام محمد باقر(ع) درگام نخست به بسیج واگذار شده است .