مراسم هشتمین یادواره سرداران و 31 شهید شهر زواین کلات همزمان با اربعین حسینی برگزار شد

مراسم هشتمین یادواره سرداران و 31 شهید شهر زواین کلات همزمان با اربعین حسینی برگزار شد.