به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا(علیه السلام)؛علی رستمی در مراسم  پدافند غیرعامل درنمازخانه شهدای بسیج  اظهار داشت: بشر برای حفاظت از دستاوردهای خود نیاز به امکاناتی داشت تا بتواند از این ابزار و وسایل نگهداری کند.
وی حفر خندق ، غارنشینی و ساختن برج و بارو در اطراف شهرها و روستاها در گذشته را مصادیق پدافند غیر عامل دانست وگفت: این نمونه ها روز به روز در سده های بعد با توجه به پیشرفت بشر و مواجهه با مخاطرات جدید اشکال متنوع تری پیدا کرد که کشورها در نهایت مجبور به تشکیل یک سازمان به نام پدافند غیرعامل شدند که به صورت رسمی فعالیت کند.
وی افزود: در سال 82 به فرمان مقام معظم رهبری سازمان پدافند غیر عامل با اهداف مختلف کاهش توانایی دشمن ، تعدیل آسیب پذیری ، کاهش خسارت ، صرفه جویی ، کاهش هزینه های تسلیحاتی و سایر هزینه ها در کشور شکل گرفت.
رستمی پدافند غیر عامل را رعایت اصول ایمنی در برابر تهدیدها و حوادث طبیعی و غیر طبیعی در حوزه های مختلف دانست و خاطرنشان کرد : رعایت اصول پدافند غیر عامل سرمایه ای است که از شخصیت ، جان و امنیت همه جانبه در تمام حوزه ها حفاظت می کند و همان اقتصاد مقاومتی است.
وی نقش بسیج را در نهادینه کردن فرهنگ پدافند غیر عامل مهم و اساسی دانست و افزود: بسیج از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای فرهنگی است که می تواند در فرهنگ سازی و مشارکت نسل آینده در زمینه اهمیت و اهداف پدافند غیر عامل در جامعه نقش موثری داشته باشد.