برپایی ایستگاه استقبال از زائران پیاده امام رضا(ع)

به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه حر مشهد از بیش از 2000 نفر از زائران پیاده حضرت رضا(ع) در مسیر جاده کلات استقبال و پذیرایی صورت گرفت.