رزمایش پدافندغیرعامل در مدارس حوزه دانش آموزی شهیدفهمیده ناحیه مقداد برگزارشد.

#رزمایش_پدافندغیرعامل به همت کانون بسیج فرهنگیان وحوزه مقاومت بسیج شهید فهمیده ناحیه مقداد صبح امروز ۲۲آبان در محل دبیرستان حضرت امام خمینی (ره) آموزش وپرورش ناحیه۵ برگزارشدشایان ذکراست در این رزمایش جناب سرهنگ ترشیزی فرمانده ناحیه مقداد بیاناتی را درخصوص اهمیت پدافند غیرعامل ایراد نمودند.