مرحله دوم مسابقه کتابخوانی اعلام موضوع و زمانبندی مرحله دوم مسابقه کتابخوانی بسیج فرهنگیان

ضمن تقدیر و تشکر از حضور همکاران عزیز در مرحله اول مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی به اطلاع می رساند نظر به پیشنهاد اعضاء کانون بسیج فرهنگیان شهید مطهری و تایید موضوع "مطالعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" مرحله دوم مسابقه کتابخوانی به این عنوان اختصاص یافته است