اولین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه حر مشهد

اولین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه حر مشهد با تقدیر از فرماندهان پایگاه‌های برتر و با حضور سردار نظری؛ فرمانده سپاه امام رضا(ع) برگزار شد.