اجرای دوازدهمین طرح رایگان سفیران سلامت در حاشیه شهر مشهد

دوازدهمین طرح رایگان سفیران سلامت قرارگاه شهید علیمردانی، ویزیت رایگان افراد نیازمند به همت حوزه‌های یک حر و یک حضرت رقیه(س) سپاه ناحیه حر مشهد در منطقه طبرسی شمالی مشهد با بازدید سردار غفورپور؛ جانشین قرارگاه امنیتی اجتماعی شهید برونسی و فرمانده سپاه ناحیه حر مشهد اجرا شد. عکس از سعید محمدی