بازدید رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه کاشمر

در تاریخ 1397/10/11 رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام به همراه همکاران ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه کاشمر بازدید نموده و از زحمات و تلاشهای پیشکسوت بسیجی برادر اولیایی مسول کانون بسیج پیشکسوتان سپاه کاشمر و همکاران پیشکسوت بسیجی ایشان تقدیر و تشکر نمودند