بازدید رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه سبزوار

در تاریخ 1397/10/12 رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام به همراه همکاران ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه سبزوار بازدید نموده و از زحمات و تلاشهای پیشکسوت بسیجی برادر بیدی مسول کانون بسیج پیشکسوتان سپاه سبزوار و همکاران پیشکسوت بسیجی ایشان تقدیر و تشکر نمودند.