بازدید رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه تربت حیدریه

در تاریخ 1397/10/11 رییس سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه امام رضا علیه السلام به همراه همکاران ازکانون بسیج پیشکسوتان سپاه تربت حیدریه بازدید نموده و از زحمات و تلاشهای پیشکسوت بسیجی برادر تیموری مسول کانون بسیج پیشکسوتان سپاه تربت حیدریه و همکاران پیشکسوت بسیجی ایشان تقدیر و تشکر نمودند.