حضورسردار نظری فرماندهی محترم سپاه امام رضا علیه السلام درچهاردهمین جلسه هم اندیشی سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی جهاد و شهادت سپاه امام رضا علیه السلام استان خراسان رضوی

در روز دوشنبه مورخه 97/12/13چهاردهمین جلسه هم اندیشی سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی جهاد و شهادت استان خراسان رضوی با حضورسردار نظری فرماندهی محترم سپاه امام رضا علیه السلام و تعدادی از سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی با موضوع :بررسی نقش پیشکسوتان در تحقق منشورگام دوم انقلاب اسلامی درمحل دفتر فرماندهی سپاه امام رضا علیه السلام برگزار گردید.