بمناسبت میلاد امام زمان عج جشن خیابانی به همت مساجد و پایگاههای محله مسلم شمالی برگزار گردید

بمناسبت میلاد امام زمان عج جشن خیابانی به همت مساجد و پایگاههای محله مسلم شمالی برگزار گردید.