به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا(علیه السلام)؛فرمانده کل سپاه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج مستضعفین
اندیشه بسیج فرمول شکست دادن قدر تهای استکباری است.

 

نگاهی به اقدام غیرقانونی روباه پیر در توقیف نف تکش ایرانی
مزدوری انگلیس برای آمریکا