ورود نمادین کاروان امام حسین (ع) به کربلا در خلیل آباد

همزمان با فرارسیدن محرم حسینی، آئین حرکت نمادین ورود کاروان امام حسین (ع) به کربلا و اجرای تعزیه در شهرستان خلیل آباد برگزار شد.