معرفی برگزیدگان جشنواره مالک اشتر بسیج نیشابور+تصاویر

سومین جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه مقاومت بسیج سپاه نیشابور با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.