رژه نیروهای مسلح در مشهد

مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۳۱ شهریور ماه و آغاز هفته دفاع مقدس در مشهد برگزار شد.