دیدار فرمانده سپاه بجستان با خانواده شهید کفاش

فرمانده سپاه بجستان به همراه تعدادی از پاسداران، دانش آموزان بسیجی با خانواده شهید دانش آموز کفاش دیدار کرد.